MÉSZÁROS, István. Difůzní evoluční algoritmus [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56129. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO