BIDMON, Lukáš. Ray tracing na architektuře CUDA [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.

Uložit do Citace PRO