LOKAJ, Tomáš. Extrakce metadat z vědeckých článků [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lubomír Otrusina.

Uložit do Citace PRO