SKOČOVSKÝ, Peter. Diskrétní simulace v Javě: Plánování procesů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.

Uložit do Citace PRO