ŠUMBERA, Adam. Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56152. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO