HÁK, Karel. Nástroj pro vyhodnocování optimalizace webových stránek [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56160. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO