MARUNIAK, Lukáš. Využití databáze Firebird v JBoss aplikačním serveru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56164. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Letko.
Uložit do Citace PRO