SÁDECKÝ, Petr. Hlasové ovládání [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO