TYLICH, Jan. Komunikace se zařízením typu USB HID [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO