SKÁCEL, Dan. Aplikace pro mobilní telefon zpracovávající data z GPS (WM) [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56187. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Horáček.
Uložit do Citace PRO