ŘEZÁČ, Jakub. Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56202. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.

Uložit do Citace PRO