LIŠKA, Jan. Bezdrátové ovládání prezentací pomocí kapesního počítače [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Novosad.

Uložit do Citace PRO