SYNEK, Radovan. Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.
Uložit do Citace PRO