HRAZDIL, Jiří. Jabber/XMPP robot pro vyhledávání pomocí Google [online]. Brno [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO