NOWAK, Michal. PC jako hraniční směrovač poskytovatele služeb Internetu [online]. Brno [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO