HAŠA, Jiří. Generátor map pro hry (RPG, počítačové, stolní) [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56219. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.

Uložit do Citace PRO