KŘÍŽ, Vlastimil. Řídicí systém vzdušného průzkumného prostředku pro vnitřní prostředí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5622. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO