BAŘINA, David. Ztrátová komprese obrazu [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Stanislav Sumec.

Uložit do Citace PRO