MATULA, Radek. Implementace a vizualizace klasického genetického algoritmu za použití Metropolisova algoritmu [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Miloš Ohlídal.

Uložit do Citace PRO