HOMOLA, Miloš. Detekce poznávací značky v obraze [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.

Uložit do Citace PRO