SOLÁR, Peter. Paralelní hluboké zásobníkové automaty [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56235. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO