ŠEBEK, Michal. Implementace diskusní skupiny pro studenty [online]. Brno [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56236. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO