TOMEK, Jiří. CMS framework [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Pavel Jurka.

Uložit do Citace PRO