TAKÁCS, Jan. Návrh projektu marketingového řešení pro malé a střední podniky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO