POLOK, Lukáš. Zpracování obrazu v reálném čase [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO