STRÁNSKÝ, Karel. Elektronická podatelna pro obecní úřady [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO