LOMNICKÝ, Marek. Autentizace aktivních prvků v sítích IBNS (Identity-Based Networking Services) [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO