KUBÍČEK, Jan. Verifikace programů s ukazateli založená na detekci vzorů [online]. Brno [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO