DOČKAL, Jiří. Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO