BIŠOF, Martin. Manipulace s 3D modely implantátu pro plánování chirurgických operací v medicíně [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56280. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO