VONDRÁŠEK, Petr. Interaktivní nástroj pro úpravu 3D polygonálních modelů [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56291. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO