KUBALÍK, Jakub. Multimediální prohlížeč pro přednášky [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Petr Schwarz.

Uložit do Citace PRO