HRDLIČKA, Pavel. Rozpoznávač izolovaných slov pro ovládání elektronických slovníků [online]. Brno [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce František Grézl.
Uložit do Citace PRO