HÁJEK, Josef. Řídicí jednotka krokového motoru založená na mikrokontroléru HC08 [online]. Brno [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56305. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO