LENGYEL, Kristián. Ovládání robotického manipulátoru mikrokontrolérem [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56306. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.

Uložit do Citace PRO