PRCHAL, Josef. Kryptovirologie a budoucnost malware [online]. Brno [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Cvrček.
Uložit do Citace PRO