LABAJ, Tomáš. Reversi [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56310. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO