ILAVSKÝ, Ľubomír. Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56312. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.

Uložit do Citace PRO