ŠEVCOVIC, Jiří. Dálkové řízení a měření pomocí OS Linux [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56319. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jaroslav Škarvada.

Uložit do Citace PRO