DOSTÁL, Adam. Demonstrace metod plánování [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.

Uložit do Citace PRO