DOSTÁL, Adam. Demonstrace metod plánování [online]. Brno [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO