VRTÍLEK, Michal. Testování výkonnosti aktivních síťových prvků [online]. Brno [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56324. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO