KAJAN, Michal. Generátor náhodných čísel se zvoleným rozložením [online]. Brno [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.

Uložit do Citace PRO