KUDLAČ, Boris. Zadávání a plnění úkolů v 3D prostoru pro více uživatelů [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO