MACEK, Jiří. Grafické animace metod řešení úloh [online]. Brno [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO