DOLÍHAL, Luděk. Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.

Uložit do Citace PRO