DOLÍHAL, Luděk. Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách [online]. Brno [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO