KMOŠČÁK, Ondřej. Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO