BERECZ, Tomáš. Datové nosiče minulosti a současnosti [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.

Uložit do Citace PRO