HÝNA, Petr. Detekce rohů v obraze [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56342. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO