KOMENDA, Tomáš. Získávání dat z HTML stránek [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Straka.

Uložit do Citace PRO