SAMIA, Michel. Načítání GIS dat z databází projektu TerraGear [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56346. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.

Uložit do Citace PRO